Normandiya ç?karmas? : D-Day ve Overlord Operasyonu: Kurtulu?a do?ru ilk ad?m (IMPRESSION A LA DEMANDE)

À propos

6 Haziran 1944'te Müttefik birlikleri, silahlar ve tanklarla birlikte gemilere binerek Normandiya sahillerine ç?kt?. D-Day ç?karmas? olarak da bilinen Normandiya ç?karmas?, ?kinci Dünya Sava??'n?n en onemli operasyonlar?ndan biriydi ve Müttefiklerin Bat? Cephesi'ndeki zaferinin yolunu açt?. Tarihteki en büyük deniz i?galinde, ço?unlu?u ?ngiliz, Amerikan ve Kanadal? yakla??k 150.000 asker Normandiya'ya ç?karma yapm?? ve ard?ndan sahil boyunca uzanan bir dizi kasabay? kurtarm??t?r. Onlar?n kahramanl?klar? sava??n en unutulmaz olaylar?ndan biriydi ve Avrupa'n?n kurtulu?una do?ru at?lan ilk ad?md?. Sadece 50 dakika içinde Normandiya ç?karmas?na yol açan olaylar? o?renecek ve bu zaferin Müttefikler için neden bu kadar onemli oldu?unu anlayacaks?n?z. Bu basit ve bilgilendirici kitap, Overlord Harekât?'n?n arka plan?n? ve Normandiya ç?karmas?n?n ana a?amalar?n? kapsaml? bir ?ekilde analiz etmektedir. Ayr?ca Dwight Eisenhower ve Bernard Law Montgomery gibi onemli komutan ve liderlerin biyografilerini, siyasi ve sosyal ba?lama dair de?erli bir giri? ve ç?karman?n etkisine dair bir de?erlendirme de içeren bu kitap, size bu cesur operasyona dair tüm temel bilgileri sunuyor.


Rayons : Sciences humaines & sociales > Histoire > Epoque contemporaine (depuis 1799) > Seconde Guerre mondiale


 • Auteur(s)

  Mettra

 • Éditeur

  50minutes.com

 • Distributeur

  Sodis

 • Date de parution

  10/03/2023

 • EAN

  9782808673044

 • Disponibilité

  Disponible

 • Nombre de pages

  40 Pages

 • Longueur

  17 cm

 • Largeur

  11 cm

 • Épaisseur

  0.3 cm

 • Poids

  44 g

 • Support principal

  Grand format

Infos supplémentaires : Broché  

empty